11.07.17

Бібліотекар чи Гугл: хто швидший і кращий?


Людина та інформаційні технології 

Я стверджую, що бібліотекар однозначно кращий і приємніший за Гугл, який за висловом Ніл Геймана хоч і дасть 100 тисяч відповідей на ваш запит, але для користувача цих відповідей буде дуже багато.

Такий масив інформації одній людині важко опрацювати і швидко отримати одну, найнеобхіднішу, причому, у стислі терміни відповідь. Дуже часто буває, що користувач не вміє вірно сформулювати свій запит і, навіть, підібрати ключові слова. 

Бібліотекарі можуть навести сотні курйозних прикладів і, навіть, можна сказати, детективних історій з життя нашої бібліотеки по пошуку нашими користувачами необхідної інформації. 

Тільки бібліотекар допоможе в такому випадку будь-якому користувачу чітко і вірно сформувати запит, адже йому при потребі доводиться не один раз уточнювати чого ж хоче відвідувач, причому для єдино вірної відповіді бібліотекарю обов’язково необхідно вияснити причину запиту і призначення необхідної інформації, тільки тоді вже пошук буде йти в правильному напрямку.

Бібліотекар – саме і є спеціаліст з пошуку інформації, він навчений її систематизувати, а отже, він добре знає де знаходиться відповідь на те чи інше запитання. Вимоги сучасного читача до бібліотекаря зараз значно підвищилися. В особі бібліотекаря він вбачає, насамперед, компетентного консультанта, аналітика, бібліографа, помічника з пошуку інформації.

Бібліотекар-професіонал повинен володіти не тільки методикою і технологією організації бібліотечно-інформаційного обслуговування, консультування читачів, але й певними навичками визначення способу мислення користувача, його мотивів, інтересів, ставлення до людей і до себе.

Бібліотекарю необхідно вміти швидко і адекватно орієнтуватися у специфічних, щохвилини змінюваних, умовах спілкування з людьми, різними за віком, професіями, характерами, знайти найкращі засоби для того, щоб забезпечити професійне спілкування і налагодити належний зворотний зв’язок з відвідувачем. Вміння бібліотекаря спілкуватися, вести діалог – вагомий чинник, що значною мірою визначає ефективність обслуговування.

Культура спілкування і поведінки, інтелект, грамотність, ерудиція, висока кваліфікація – такі вимоги сьогодні до наших бібліотекарів. Часто саме за бібліографічною роботою, тобто за швидкістю наданої інформації, причому зрозумілої і вичерпної, користувачі оцінюють нашу бібліотеку. 

Обов’язок бібліографа полягає у взаємодії з користувачем знайти повне задоволення універсальних за змістом інформаційних потреб користувача з використанням широкого кола джерел, комплексного поєднання традиційних друкованих документів та електронних ресурсів, у тому числі ресурсів Інтернет. 

Це потребує від сучасного бібліотекаря-бібліографа постійно підтримувати свій професійний рівень, проходити безперервну самоосвіту та підвищувати свою професійну кваліфікацію.

А ще – бібліотекар разом з користувачем завжди буде радий знайденому потрібному результату, він обов’язково матиме задоволення від того, що користувач отримав необхідну інформацію в повному обсязі і в тому вигляді, як це тому було потрібно. Загальновідомо, що обмін міжособистісними позитивними емоціями добре впливає на всіх людей без виключення. 

Від Гуглу ви такого не діждетесь. Адже постійне спілкування з комп’ютером тільки заважає людині емоційно розвиватись і реально оцінювати себе серед людей. 

Спілкування з бібліотекарем, як людиною, значно приємніше від спілкування з комп’ютерною машиною. Відомо що розкіш спілкування дає багато позитивних емоцій, тож не позбавляйте себе цього.


Олена Мартюшова,
заст.директора Сумської міської ЦБС